2016. augusztus 17., szerda

High blood pressure bioelectric radiation
Magasvérnyomást bioelektromos sugárzással 

The Regeneration of ancient Chinese medicine, acupuncture works by the yin-yang relationship and bioelectricity circulating in our bodies. The BIOART all living organisms can be found in the natural energy field. Whether the electric eel or stingray noted, these animals would die without electricity. This is the same with people. In the hospital, the heart (ECG) or brain (EEG) studies also look at how much of the tension in the organs that the electrical balance stable. If not, they can take up a variety of diseases, eg .: high blood pressure, cancer, atrophy, etc ... The Regenerating a beneficial effect on the electrical balance by charging an appropriate amount in the body.
A Regeneráló az ősi kínai akupunktúra orvoslás a yin-yang és a testünkbe keringő bioelektromosság kapcsolata révén működik. A bioáram minden élő szervezetben megtalálható természetes energiamező. Akár a villamos angolnát, vagy a ráját említjük, ezek az állatok elektromosság nélkül elpusztulnának. Ez az emberekkel is ugyanígy van. A kórházban a szív (EKG) vagy az agy (EEG) vizsgálatánál is azt nézik, hogy mennyi a feszültség a szervekben, hogy az elektromos egyensúly stabil-e. Amennyiben nem, akkor lépnek fel a különböző betegségek, pl.: magas vérnyomás, daganat, sorvadás, stb... A Regeneráló jótékonyan hat az elektromos egyensúlyra azáltal, hogy megfelelő mennyiségű töltést juttat a szervezetbe.


2016. július 18., hétfő

Coming in 2012-2013 Winter Season on 

History/Discovery Channel: Star Trek's Captain Kirk, William Shatner, narrates 

the TV program "Weird or What?
"
The last episode of the season will feature Cheryl Welsh discussing electromagnetic radiation (EMR) mind control technologies and her experience of remote advance EMR mind control targeting: "I never would have believed such advanced mind control technologies could exist if it hadn't happened to me personally. If it can happen to an ordinary person such as myself, it can happen to anyone. The targeting continues to this day only less so, but it is something you never get used to. I hope I can warn people about what it is like to be targeted and what amazing but horrific mind control technologies I experienced.

2016. május 31., kedd


Functional magnetic resonance imaging of the human brain (fMRI
Because of the brain cell activity created resonance. The resonance is surrounded by a magnetic field. This brainwave
Brainwave works like a radio antenna.
The Russians cracked the genetic code of the human brain. EEG developed a 23-lane, 11-wavelength system is completely independent, allowing them to manipulate brain function.

The difference between Schumann and geomagnetic waves interfere with bioritmust.Single areas of the geomagnetic-field strength by varying allow certain frequencies (interference) human intervention. The broadcasts LF 150 and 175 KHz VHF and upper, lower UHF range of 225-400 MHz frequencies are happening.
Az emberi agy funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálata (fMRI
Az agysejt tevékenység miatt rezonancia kelletkezik. A rezonancia körül mágneses tér van. Ez Az Agyhullám
Agyhullám úgy müködik mint egy rádió antenna. Adó Vevő-ként müködik. 
Az oroszok feltörték az emberi agy genetikai kódját. Kidolgoztak egy 23 EEG-sávos, 11 hullámhosszú teljesen független rendszert, amivel manipulálni lehet az agyműködést.


A különbözőség a Schumann és geomágneses hullámok között, zavarja a bioritmust.Egyes területeken a geomágneses-térerősség változtatásával lehetővé teszi bizonyos frekvenciákon (interferencia)  az emberi beavatkozást. Az adások LF 150 és 175 kHz és a VHF felső, az UHFalsó tartományban 225-400 MHz-es frekvenciákon történnek.

2016. március 8., kedd

Here, too, you can feel the frequency. Brainwave is like a radio antenna. You can broadcast. Not penalized.
A program előkészítését szolgáló kísérletekben már fontos szerephez jutott a génmanipuláció, és a magatartás megváltoztatása. Ezt a kísérlet-sorozatot az a dr. Joseph Mengele végezte, aki Auschiwtzban kegyetlen körülmények között "kutathatta" a testi, lelki sérülések hatásait kísérleti alanyain. Emellett kíméletlen sebészeti beavatkozásokat is végzett, s számos gyermeket erős és gyakori elektrosokk hatásnak tett ki. A brutális sokkolás következtében sokan meghaltak. Az auschwitzi kísérletekkel egyidejűleg Dachau-ban "agymosási" módszereket próbáltak ki. A kísérleti alanyoknak hipnózisban erős hallucinációkat okozó kábítószert, meszkalint adtak.
    
Experiments for the preparation of the program has an important role in genetic engineering, and changing behavior. To determine the sequence of the DR. Josef Mengele was done, he Auschiwtzban cruel conditions "research" on the effects of physical and psychological injuries experimental subjects. In addition, ruthless surgery is performed, and many children strong and frequent electric shocks respectively. The brutal shock as a result many people died. The simultaneous experiments at Auschwitz, Dachau was "brainwashing" methods have been tried. The test subjects were hypnotized drugs that cause strong hallucinations, mescaline given.
web site -
https://sites.google.com/site/elmemanipulacioellenimozgalom/

Jose Delgado fascist government in Spain
later he tested on animals in America. Disclosed, here is the link.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlbG1lbWFuaXB1bGFjaW9lbGxlbmltb3pnYWxvbXxneDo3ZjJjNTBhYzk3MTFiY2I0

 Josef Mengele frekvencia kiséletei 
Josef  Mengele Frequency experiments.
                                             
Animal behavior is studied frequency
Állati viselkedést tanulmányozta frekvenciával

2015. április 10., péntek

Zámbó Jimmy rejtély !

A titok lehetséges megoldása hogy manipulálták gondolatait. Öngyilkos érzést lehet telepatikusan közvetíteni nagy frekvencián manipulációs technikával nem is lehet észrevenni, csak egy tapasztalt ember aki már átesett a dolgokon. Nyugállományú katona vagyok, nálunk is voltak öngyilkosságok !!! Később tudtam meg a technika hogyan működik, és sok mindenre lehet következtetni.

Site electronic :
https://sites.google.com/site/elmemanipulacioellenimozgalom/