2016. május 31., kedd


Functional magnetic resonance imaging of the human brain (fMRI
Because of the brain cell activity created resonance. The resonance is surrounded by a magnetic field. This brainwave
Brainwave works like a radio antenna.
The Russians cracked the genetic code of the human brain. EEG developed a 23-lane, 11-wavelength system is completely independent, allowing them to manipulate brain function.

The difference between Schumann and geomagnetic waves interfere with bioritmust.Single areas of the geomagnetic-field strength by varying allow certain frequencies (interference) human intervention. The broadcasts LF 150 and 175 KHz VHF and upper, lower UHF range of 225-400 MHz frequencies are happening.
Az emberi agy funkcionális mágneses rezonancia-vizsgálata (fMRI
Az agysejt tevékenység miatt rezonancia kelletkezik. A rezonancia körül mágneses tér van. Ez Az Agyhullám
Agyhullám úgy müködik mint egy rádió antenna. Adó Vevő-ként müködik. 
Az oroszok feltörték az emberi agy genetikai kódját. Kidolgoztak egy 23 EEG-sávos, 11 hullámhosszú teljesen független rendszert, amivel manipulálni lehet az agyműködést.


A különbözőség a Schumann és geomágneses hullámok között, zavarja a bioritmust.Egyes területeken a geomágneses-térerősség változtatásával lehetővé teszi bizonyos frekvenciákon (interferencia)  az emberi beavatkozást. Az adások LF 150 és 175 kHz és a VHF felső, az UHFalsó tartományban 225-400 MHz-es frekvenciákon történnek.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése